Oefenzaal_BeweegprogrammaWist u dat 3,5% van de Nederlanders leeft met kanker of heeft in het verleden kanker gehad? Dit aantal stijgt snel doordat steeds meer mensen genezen van kanker. Daarom is een goede nazorg bij kanker steeds belangrijker. GoFysio biedt een beweegprogramma aan voor mensen die een behandeling ondergaan of hebben ondergaan ten gevolge van kanker.

Bewegen naar herstel

Een oncologische behandeling vergt veel van uw lichaam en geest. U kunt hiervan restverschijnselen overhouden (bijvoorbeeld, vermoeidheid, verminderde conditie etc), waardoor u fysieke beperkingen ervaart in het dagelijks leven. U kunt het vertrouwen in uw eigen lichaam kwijtraken, of juist teveel hooi op de vork nemen. Vaak neemt uw conditie binnen enkele maanden tot een jaar weer toe en kunt u uw normale bezigheden hervatten. Soms lukt dat echter niet en in dat geval is dit beweegprogramma wellicht iets voor u. Door gedoseerd te trainen verbetert uw conditie, leert u de balans terug te krijgen tussen inspanning en ontspanning en neemt de vermoeidheid af. In een traject van drie maanden leert u onder begeleiding hoe u uw conditie kunt verbeteren en een meer actieve leefstijl kunt hervatten.

Inhoud programma

Intake

Als eerste vindt er en intakegesprek plaats met de fysiotherapeut waarbij in kaart wordt gebracht welke klachten u ervaart (vermoeidheid, verminderde kracht etc) en waar u in het dagelijks leven tegen aan loopt. Samen met u worden er doelen voor de revalidatie opgesteld en worden inspanningstesten afgenomen om het beginniveau te bepalen. Op basis hiervan wordt een persoonlijk oefenprogramma samengesteld.

Training

Na de intake neemt u gedurende drie maanden deel aan een trainingsprogramma in groepsverband. Binnen de groep volgt u uw eigen trainingsprogramma waarbij er ook oefeningen groepsgewijs worden uitgevoerd onder begeleiding van de fysiotherapeut. Na 6 weken worden de inspanningstesten opnieuw uitgevoerd en vindt er een evaluatie plaats om te kijken hoe het herstel verloopt en of doelen mogelijk moeten worden aangepast.
Naast het trainen bespreekt u met de fysiotherapeut hoe u in het dagelijks leven beweegactiviteiten kunt oppakken en hoe de training er na het beweegprogramma uit kan zien. Het is de bedoeling dat u na deze drie maanden weer zelfstandig aan uw conditie kunt werken.

Eindevaluatie

Na drie maanden vindt er een eindevaluatie plaats waar opnieuw de testen worden afgenomen en besproken wordt of de doelen behaald zijn.

Nazorg

Na zes maanden en na twaalf maanden komt u nog een keer terug bij de fysiotherapeut om uw beweegactiviteiten te bespreken. Ook dan worden weer testen afgenomen om te kijken hoe het met uw conditie gesteld is en kunt u terecht met eventuele vragen.

Voor wie

Het beweegprogramma is geschikt voor mensen die een behandeling hebben ondergaan of nog onder behandeling zijn voor kanker waarbij een arts heeft aangegeven dat bewegen geïndiceerd is.

Kwaliteit

Het beweegprogramma van GoFysio is gebaseerd op de KNGF beweegstandaard oncologie en aanbevelingen uit de NPI cursus: “Beweegprogramma Oncologie”. Het programma wordt begeleidt door een fysiotherapeut die hiervoor speciaal is opgeleid.

Verwijzing en vergoeding

U hebt  een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig om deel te kunnen nemen.

De vergoeding hangt af van uw aanvullende verzekering. Voor sommige oncologische behandelingen geldt een chronische indicatie. Dit geldt onder andere voor bestralingen en operaties. Tijdens het intake gesprek wordt gekeken of de chronische indicatie van toepassing is of dat het beweegprogramma geheel in het aanvullende pakket valt.

Een chronische indicatie betreft vergoeding voor fysiotherapie vanaf de 21e behandeling uit het basispakket. De eerste 20 behandeling betaalt u zelf, of vanuit het aanvullende pakket. Houd er rekening mee dat er dan eventueel ook eerst het eigen risico in rekening wordt gebracht. Indien u verzekerd bent bij Zilveren Kruis dan bestaat de mogelijkheid om vanuit de Basis Plus Module volledige vergoeding te krijgen voor de indicatie Oncologie. Informeer hiervoor naar de voorwaarden.