Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van de site www.gofysio.nl stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden en bepalingen.

  1. De site www.gofysio.nl verstrekt informatie aan u als gebruiker. De informatie is met de grootste zorg samengesteld. Aan de inhoud van informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
  2. GoFysio B.V. biedt geen garantie voor het foutloos functioneren van deze site.
  3. Eventuele links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. GoFysio B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van externe bronnen of links en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden in deze sites of informatiebronnen.
  4. GoFysio B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Raadpleeg altijd uw fysiotherapeut voor advies en begeleiding.
  5. Oneigenlijk gebruik van de website en inhoud is niet toegestaan. Het is niet toegestaan folders van GoFysio B.V., teksten, beeldmateriaal of andere op deze website opgeslagen informatie te verveelvoudigen of voor andere doelen te gebruiken.