kinderfysiotherapie_wachterkamer1Als u vermoedt of het advies krijgt dat uw kind fysiotherapeutische hulp nodig heeft, kunt u bellen om een afspraak te maken. Een verwijzing van de huisarts is niet noodzakelijk voor de aanmelding van uw kind. Na de aanmelding wordt er door de kinderfysiotherapeut een intakegesprek gehouden met ouder(s) en kind. Wanneer uw kind nog te jong is om daadwerkelijk deel te nemen aan dit gesprek heeft deze de mogelijkheid om even lekker te spelen terwijl de ouder het gesprek voert. Uit dit gesprek komt een hulpvraag van ouder(s) en of kind waarna er verder gegaan wordt met het onderzoek.

Observatie en onderzoek

Na de intake volgen een uitgebreide observatie en een onderzoek, vaak kan dit niet meteen tijdens de eerste afspraak afgerond worden en zal er nog een afspraak nodig zijn om uw kind goed in kaart te brengen. Aan de hand van de resultaten  wordt een persoonlijk behandelplan gemaakt en met u besproken.

Overleg met andere zorgverleners

In sommige gevallen is het belangrijk om te overleggen met andere betrokkenen. Dat kunnen bijvoorbeeld zorginstanties zijn zoals huisartsen, kinderartsen, orthopedagogen, kinderpsychologen, logopedisten of revalidatieartsen. Of het kind wordt doorverwezen voor nader onderzoek. Indien nodig kan er ook overlegd worden met de leerkracht omdat problemen in de motoriek van invloed kunnen zijn op schoolprestaties.
Kinderfysiotherapie8

De kinderfysiotherapeutische behandeling

Wij stimuleren de ontwikkeling van de motoriek en de zintuigen van uw kind, dat daardoor beter functioneert. De therapie is maatwerk want deze is speciaal aangepast aan het ontwikkelingsprofiel en de hulpvraag van uw kind. Er wordt veel gebruik gemaakt van spelmateriaal. Dat wordt aangeboden in een kindvriendelijke en vrolijke ruimte.

Wij hanteren de door de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) opgestelde richtlijnen.

Kinderfysiotherapie bij u thuis of op het kinderdagverblijf

Uw kind thuis behandelen is ook mogelijk, mits dit nodig is en de behandeling ten goede komt. Hier is echter wel een verwijzing van huisarts of specialist  voor nodig waar specifiek op vermeld staat dat de behandeling aan huis moet plaatsvinden. Dit gebeurt o.a. bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap. De adviezen van de kinderfysiotherapeut zijn dan  beter afgestemd op de directe omgeving  van uw kind.

Ook is het mogelijk om uw kind een keer op het kinderdagverblijf te zien mits de begeleiders daar toestemming voor geven. Zodat ook daar de juiste aandacht aan uw kind gegeven wordt.

Kinderfysiotherapie op school

In sommige gevallen behandelt de kinderfysiotherapeut het kind op school. In overleg wordt bekeken of dit mogelijk en nodig is.