Veiligheid en privacy

COPD_GoFysio_saturatiemeting_begeleidingU kunt ervan uit gaan dat het team van GoFysio er alles aan doet om uw bezoek aan onze praktijk zo prettig mogelijk te maken. Om incidenten, klachten of onveilige situaties te voorkomen of goed af te handelen heeft GoFysio de volgende protocollen in werking gesteld:

Privacy en bejegening

Met uw persoonlijke gegevens wordt bij GoFysio zorgvuldig omgegaan. Hiertoe nemen wij de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de Geneeskundige Behandeloverkomst (WGBO) in acht. Alle informatie hierover hebben wij opgenomen in het Protocol Privacy.

Ook de manier van bejegening door onze fysiotherapeuten is respectvol en staat ten dienste van een goede behandeling. Dit is vastgelegd in het Protocol Bejegening.

Veiligheid voor onze cliënten

Veilig Incidenten Melden

Om de veiligheid tijdens de behandeling en de training te garanderen wordt al onze apparatuur voor behandeling, metingen, testen en trainingen jaarlijks grondig gecontroleerd en zo nodig gerepareerd door een erkend reparatiebedrijf. Mocht er onverhoopt toch een incident plaatsvinden, dan hanteert GoFysio het Protocol Veilig Incidenten Melden. Dit houdt in dat er een correcte verslaglegging van het voorval wordt gedaan, waarna een evaluatie plaatsvindt en indien nodig wordt een verbeterplan doorgevoerd.

Meldcode Kindermishandeling

GoFysio beschikt over een meldcode kindermishandeling.

Brand

GoFysio heeft alle nodige maatregelen genomen voor de brandveiligheid. De praktijken beschikken over voldoende blusmaterialen, deze worden jaarlijks gecontroleerd door de brandweer. Er zijn rookmelders, vluchtroutes op plattegronden en een brandmeldsysteem. Binnen GoFysio vind jaarlijks een brandoefening plaats.

BHV

Veel van onze medewerkers zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener, zodat er altijd minimaal één bedrijfshulpverlener in iedere praktijk aanwezig is. Deze medewerkers gaan jaarlijks op herhalingscursus.

Legionella

Jaarlijks worden er monsters genomen van het water in de douches. Deze monsters zijn geaccrediteerd door het bedrijf C-mark.

Electriciteitsvoorziening

De electriciteitsvoorziening in de verschillende praktijken wordt jaarlijks nagekeken en onderhouden.